Dotace a projekty

 

Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol a Mléko do škol s finanční podporou EU. 

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.Děti dostávají jednou za týden 1 kus čerstvého ovoce nebo zeleniny. 

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

  

 

Dále se také několik let aktivně účastní projektu PRO Školy Aktivní škola  a ekologického programu Recyklohraní.

 

 

 

 

Výzva č.16/2017, Prioritní oblast 6. Environmentální prevence