Školní jídelna

 

Školní jídelna je součástí základní a mateřské školy.

Zabezpečuje stravování žáků MŠ,ZŠ a zaměstnanců školy.

Cizím strávníkům jídelna stravování neposkytuje.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a tři kuchařky.

 

ZAMĚSTANCI

Dana Přibylová- vedoucí ŠJ, kuchařka

Dagmar Janoušová - kuchařka

Marie Chomátová - kuchařka

Stanislava Kakosová- kuchařka

 

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

- osobně v kaceláři ŠJ denně od 7.00-8.00 hod.

- telefonicky na čísle 722 932 883

Strávníci se odhlašují vždy den předem, nejpozději do 8.00 hod ráno téhož dne.

 

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

Stravné poskytované žákům základní a mateřské školy ve školní jídelně se hradí zálohově přes účet, tj. převodem.

Vyúčtování odebraných obědů a vrácení přeplatků probíhá jednou ročně na účet strávníka.

Trvalý příkaz k úhradě bude na účet ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
číslo účtu:   51 - 4475910217 / 0100
Platbu zadávejte vždy předem k 15. dni v každém měsíci.

 

PŘEHLED PLATEB

MŠ – celodenní stravování

792,-Kč  /  36,- Kč  x  22 dní /
přesnídávka  8,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 8,- Kč

 

MŠ – polodenní stravování

616,- Kč  /  28,- Kč  x  22 dní /
přesnídávka  8,- Kč
oběd 20,- Kč

 

MŠ - děti,které v tomto školním roce dosáhnou 7 let - celodenní 

880,- Kč  /  40,- Kč  x  22 dní /
přesnídávka  9,- Kč
oběd 23,- Kč
svačina 8,- Kč

Žáci ZŠ děti 7-10 let           

550,-Kč  /  25,- Kč x 22 dní /
oběd 25,- Kč

Žáci ZŠ děti 11-14 let             

594,-Kč  /   27,- Kč x 22 dní /
oběd 27,- Kč

 

Žáci ZŠ děti 15 let  +          

770,-Kč  /   35,- Kč x 22 dní /
oběd 35,- Kč