Aktuality

ORGANIZACE 3. ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

školní rok bude zahájen v pondělí 3.září v 8.00 hod na hřišti pod školou.

Následně žáci odchází do svých tříd se svými vyučujícími. Vyučování končí v 9.30 hodin. Poté mohou žáci odcházet domů nebo využít školní družinu. V 11.30 hodin žáci odchází na oběd-krupicová kaše. Školní družina končí ten den ve 12.00 hodin.

Žáci jsou na oběd automaticky přihlášeni, pokud oběd nebudete chtít, odhlaste ho prosím do 28.8.2018 na tel.číslo 723 921 034.

Vstup do budovy- bývalý vchod do ZŠ

Vstup do šaten-bývalý vchod do šaten

Stávající vstup do školy je uzavřen.

 

Zprávičky ze školy

Prosinec 2017

Zprávičky z mateřské školky

Podzim se s námi loučí a zima přebírá svou vládu. V mateřské škole jsme si čekání na ježíška krátili podzimními akcemi. Navštívili jsme statek U Pipků, kde se děti ocitly v dýňovém světě.  Kromě dýní jsme vylezli i na strašidelnou půdu. Počasí nám v dalších dnech přálo i na pouštění draků. Tuto akci jsme spojili s opékáním špekáčků.

Konec listopadu byl i koncem lekcí plaveckého výcviku v Táboře. Během plavání se děti formou hry učily různým technikám plavání. Každý si za svou snahu odvezl diplom.

Ve třídě Koťat proběhl týdenní projekt ,, Zoubky jako perličky.“ Děti se zábavnou formou dozvěděly, proč je důležité se o zoubky starat a trénovali také správnou techniku čištění. Pokusem jsme objevily, jak působí nezdravé potraviny na zubní sklovinu. Dále si každý vytvořil model svých zoubků. Nesmělo chybět také výtvarné ztvárnění kazů na zoubkách a hra na zubaře. Všichni odvážlivci na konci týdne obdrželi diplom.

Ve třídě Tygříků proběhl týdenní projekt o sv. Václavovi. Našim vzdělávacím cílem bylo seznámit děti s prostředím a místem, ve kterém žijí. Děti se během zářijového týdne seznamovaly nejen s místními tradicemi, pověstmi o sv. Václavovi, ale také pomocí zážitkové pedagogiky si zahrály na rytíře a princezny. Byl to týden plný činností vážící se k tomuto tématu. Poslouchali jsme dobovou hudbu, ukázali si dobové zbraně, stavěli opevnění z kostek, pracovali s knihami plnými rytířů apod. Svatého Václava jsme si složili z rozstříhaného papíru, vyrobili si korunky pro princezny a helmici pro rytíře. Týden jsme završili výstupem na Blaník, který jsme absolvovali se školáky.

Obě třídy jsou zapojeny do projektu ,, Svět nekončí za vrátky, hrajeme si se zvířátky ,, , který pořádá MŠ ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Projekt probíhá 1x týdně v tělocvičně, kde plníme zadané sportovní úkoly zaměřené na rozvoj koordinačních dovedností, manipulaci s míčem, atletiku, apod.

V rámci spolupráce se ZŠ a na podporu předčtenářské gramotnosti dochází žáci ze ZŠ Louňovice obohacovat klidovou činnost při odpočinku na lehátku čtením pohádek. V tuto chvíli se aktivit účastní žáci 3. ročníku a později se připojí i vyšší ročníky.

Celé toto období před vánocemi nás provázelo plánování úprav školní zahrady navazující na komunitní plánování.  To bylo vedeno Renatou Vondrákovou, která je vedoucí místní akční skupiny MAS Blaník a pomáhá nám se zpracováním dotačních titulů.  Naším cílem je zabezpečit dětem takové životní prostředí a podmínky, které budou rozvíjet jejich celkový vývoj a to jak fyzický tak i psychický. Je známo, že od hrubé motoriky se odvíjí i motorika jemná a s ním spojené komunikační dovednosti dětí. Pro takový vývoj je nezbytné se zamýšlet nad koncepcí školní zahrady, abychom mohli dosáhnout co možná nejoptimálnějšího rozvoje poznávacích schopností a motorických dovedností dětí. Zahrada by měla být vzdělávacím místem pro zážitkovou pedagogiku a obsahovat prvky přírodních zahrad. K výraznému přerodu by tedy měla zahrada dojít v průběhu dvou let díky získaným finančním prostředků na zeleň, ale i díky důležité spoluúčasti rodičů a samotných dětí při vlastní realizaci zahrady. Vše bude uskutečňováno v postupných krocích, do kterých se může kdokoli zapojit. Návrh realizace se nachází ve vstupních prostorách MŠ, harmonogram prací bude doplněn v jarních měsících.

 

                                                                                   Eva Prokopová a kolektiv učitelek MŠ

 

Čas přání, sblížení a setkávání se opět po roce nachýlil. Kouzelnou atmosférou žije i naše škola. Všude voní sušené ovoce, okna se odívají do něžných sněhových krajek a dětské prstíky nadšeně tvoří dárečky pro potěšení nejen svých blízkých. Žáci si měli možnost vyzkoušet řadu technik i práci s nejrůznějšími materiály od batikování, práci s pedigem, se dřevem, prací na šicím stroji, konzervování ovoce, floristiku a další. Řadu technik mají žáci možnost vyzkoušet i díky úspěšné dotaci ze Středočeského kraje Tvoříme v Louňovicích pod Blaníkem za finanční podpory městyse Louňovice, která je zaměřená na řemeslnou tvorbu.  Dotaci získal spolek Cesta pro všechny pro rukodělný kroužek. Z finančních prostředků byl nakoupen textilní matriál, bižuterní komponenty, tkalcovské stavy, výtvarné potřeby pro drátkování, smaltování, vyšívání apod. v hodnotě 30 tis. Kč.

V měsíci prosinci nás navštívila ředitelka Step by Step ČR, o.p.s. Mgr. Iveta Pasáková s metodičkou Annou Babonovou.  Od nového roku naše základní škola bude poskytovat poradenské služby a ukázkové hodiny projektového vyučování málotřídním školám začínajícím s mezinárodním programem Začít spolu, které pomohou lépe připravovat nové učitele na uplatňování principů ZaS ve výuce.

I nadále pokračuje mezinárodní spolupráce se zahraničními školami. Všechny ročníky se zapojily do korespondence s partnerskou školou v Anglii, Irsku a Itálii. Žáci zpracovali symboly a zvyky českých Vánoc a starší ročníky vypracovali geografické informace o státech zúčastněných škol.

Poslední týdny v MŠ i ZŠ byly věnovány nácviku programu na Rozsvěcení stromečku, na kterém zazněly známé koledy ale i vánoční písně za hudebního doprovodu pí. Pospíšilové a pí. Kociánové. Celý program byl ukončen vánočním příběhem a společným zdobením vánočního stromu, do kterého se nadšeně zapojovali všichni přítomní. Se souborem skladeb a koled na příčnou flétnu také vystoupila Klára Neradová. Všem zúčastněným děkuji a těším se na spolupráci i v novém roce.

Chtěla bych Vám popřát krásné Vánoce, těšme se z maličkostí, každého milého úsměvu, užijme čas ve zdraví a spokojenosti. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem všech zaměstnanců základní i mateřské školy chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

 

                                                                       Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Eva Filipová

 

Circus Happy Kids

Na přelomu října a listopadu se naše celá škola zapojila od týdenního projektu Circus Happy Kids. Žáci jezdili celý týden na ZŠ Vorlina, kde cirkus sídlil a nacvičovali zde s žáky partnerské školy vystoupení pod vedením cirkusových trenérů. Celý projekt není zaměřený pouze na zážitkovou pedagogiku, ale i na rozvoj základních kompetencí žáků. Celý projekt vede žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, k rozvoji schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, pomáhá žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti. Posuďte sami z příspěvků našich žáků, zda bylo správné se do projektu zapojit a umožnit žákům i rodičům nevšední zážitek a podívanou.

Za ZŠ Mgr. Jarmila Klaudysová

Postřehy žáků zapsané do deníčků:

Celý týden jsme jezdili na vorlinskou školou. V pondělí nám trenéři ukazovali, co bychom asi tak dělali. V úterý jsme už nacvičovali nějaké kousky. Ve středu jsme ty kousky zlepšovali. A ve čtvrtek jsme v pět hodin vystupovali na představení pro rodiče. Na toto vystoupení přišel táta. V pátek jsme se koukali na béčkovou skupinu. Dnes jsem měla další vystoupení. Museli jsme jít do tělocvičny, abychom uvolnili místo, protože před stanem stálo ještě prý 50 lidí. Mámě se vystoupení moc líbilo.

Aneta Borkovocová 4.r.

Chodil jsem celý týden do cirkusu Happy Kids. Hrál jsem fakíra. Přejížděli jsme si hořící tyčí po ruce, ležel jsem na skle a pak jsem plival oheň. Bylo to super, náš učitel byl fajn. Měl jsem 2 vystoupení pro veřejnost.

Fabián Vondrák 5.r.

Ve čtvrtek dopoledne poprvé trénujeme v šapito na večerní vystoupení pro rodiče a jde nám to. V 17 hod. vystupujeme pro rodiče, je to náročné, ale my to zvládneme – super, super!!! V pátek se jedeme koukat na skupinu B a mají to hezčí než my. Těším se domů. V sobotu máme závěrečné vystoupení, je tam moc lidí. Líbilo se mi to moc.

Tomáš Zrno 4.r.

Dnes jsem byla v cirkuse a měla jsem dělat s ohněm, ale dělám gymnastiku. V úterý jsem v cirkuse a učím se pyramidu, moc mě to baví. Ve středu jsem byla v cirkusu a cvičíme na čtvrtek, protože budeme vystupovat. V pátek odpoledne vystupujeme, budu vystupovat do půl osmé. Dnes je pátek a my jedeme zase do cirkusu na druhou skupinu.

Helena Tulejová 4. r.

Dnes jsme se školou začali jezdit na ZŠ Vorlina nacvičovat s cirkusem. Já dělám akrobacii, už to docela jde, máme  kostým a zítra a v sobotu budeme mít vystoupení. Mám docela trému a bojím se, že to zkazím, ale snad to zvládnu, už mi to docela jde. Dnes jsem měla cirkusové představení a já vystupovala v Africe. Bylo to o tom, že Mendy a medvídek Happy jdou kolem světa a my tam vystupujeme.

Valerie Borkovcová 5.r.

V pondělí jsem začal jezdit do cirkusu. Budu dělat kouzelníka. Já dělám kouzlo s vodou. Moc mě to baví. Už se těším na vystoupení pro rodiče. Ve čtvrtek jsme měli představení pro rodiče. Mamce i taťkovi se to moc líbilo. Koupil jsem si popcorn a ledovou tříšť. V sobotu jsme měli druhé představení.

Zdeněk Křížek 4.r.

 

Září 2017

 

Základní škola

Prázdniny utekly jako voda a škola se opět rozezněla dětskými hlásky a radostným smíchem. Začátek školního roku odstartovalo společné setkání před budovou školy a následné uvítání v jednotlivých učebnách. Vše se neslo v duchu našeho nového celoškolního tématu „Všude dobře, doma nejlíp“. Děti si prohlížely pohlednice z prázdninového putování a vyprávěly své zážitky.  První úkoly už čekaly na naše školáčky, kteří usedli do lavic zcela poprvé. S pomocí rodičů se jich zhostili s velkým nadšením a odhodláním. Všem školákům přejeme, aby celý školní rok byl pro ně úspěšný, plný zážitků i velkého poznání. 

Změnám dostálo okolí školy, ve kterém díky městysu přibyly chodníky, nový přechod a osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců.  Věříme, že řidiči se stanou ohleduplnějšími a budou dodržovat pravidlo přednosti chodců.

Velké poděkování patří paní Vašinové z firmy Liwa s.r.o., která darovala škole značný objem usňového a textilního materiálu pro kreativní tvorbu dětí z MŠ a ZŠ. Už teď se těšíme na samotnou tvorbu i vlastní výrobky. Děkujeme.

Překvapivých výsledků jsme dosáhli v soutěži ve sběru papíru za  loňský školní rok a to 2980 kg papíru.  Umístili jsme se na 10. místě a získali pro děti společenské hry a pro školu  finanční prostředky ve výši 5598,- Kč, které  byly použity společně s dalšími finančními dary na doplnění herních prvků školní zahrady. Pro stávající školní rok platí stejná pravidla: třídit zvlášť směsný papír (noviny, časopisy, letáky, knihy bez pevné vazby, …) a kartonové krabice, vše můžete ponechat svázané před bývalým hlavním vchodem ZŠ.  Pokud se bude jednat o děti MŠ a ZŠ, je zapotřebí  přiložit lísteček se jménem, aby mohla být váha připsána do soupisky účastníků.  I nadále pokračujeme v Recyklohraní, kde je možné na hale školy odevzdávat drobný elektroodpad, prázdné kartridže a baterie. Také můžete na rampě školní jídelny zanechat v PET lahvích použitý stolní olej, který odváží firma k ekologické likvidaci.

Na začátku roku 2018 budou moci žáci ZŠ absolvovat zimní vícedenní školní výlet s výukou lyžování na Šumavěv klidné vesničce Javorník. Přímo u hotelu jsou dva lyžařské vleky, jeden pro začínající a jeden pro pokročilé malé lyžaře. Výcvik bude probíhat pod vedením školených lyžařských instruktorů. Krásná příroda, Klostermannova rozhledna, rotunda sv. Antonína a jiné místní zajímavosti lákají i k pěší turistice. Při nepříznivém počasí mohou děti trávit čas v tělocvičně uvnitř hotelu.

V loňském školním roce naše škola přivítala na návštěvě finskou paní učitelku. V návaznosti na tuto návštěvu, se naše škola zapojila do mezinárodní spolupráce s finskou školou v Yälenu. Žáci všech ročníků si během školního roku vyměnili několik dopisů s finskými žáky v anglickém jazyce. Navzájem se o sobě děti dozvěděly mnoho zajímavých informací a zjistily, že některé záliby mají všichni stejné např. nejoblíbenější den v týdnu je u finských dětí pátek, stejně jako u nás J.

Nové mezinárodní projekty a spolupráce nás čekají i v tomto školním roce. Mezinárodní spoluprací, která se již delší dobu rýsovala, a v tomto školním roce se začne uskutečňovat, bude dopisování našich žáků s žáky české školy v Miláně. Na tuto myšlenku nás přivedli naši dva žáci žijící v Miláně, kteří u nás tráví poslední měsíce školního roku, protože v Itálii tou dobou již mají prázdniny. Tato spolupráce bude probíhat v českém jazyce a budou se na ní podílet i žáci nižších ročníků. Česká škola v Miláně je provozována pod záštitou Spolku krajanů a přátel ČR žijících v Miláně.

Další spolupráce, která již začala v loňském školním roce, je s Českým krajanským spolkem v Athénách. V loňském roce jsme ve škole nabízeli k odkoupení mnoho krásných starších českých knih, které byly vyřazeny ze školní knihovny. Knihy, o které nikdo neměl zájem, jsme zabalili a poslali právě Českému krajanskému spolku do Athén k doplnění jejich české knihovny. Z daru byl spolek velmi nadšený a již v loňském roce nás požádal o součinnost. Tato spolupráce v letošním roce získala jasnější pravidla a bude taktéž pro žáky probíhat v českém jazyce.

Mezinárodní projekt, který čeká naší školu v květnu 2018, se jmenuje Edison. V rámci tohoto projektu přijdou do naší školy zahraniční stážisté z různých částí světa za účelem prezentace jejich země původu a jejich kultury. Celý projekt probíhá v anglickém jazyce. Žáci se nejen dozvědí řadu zajímavostí, ale budou si moci procvičit konverzaci v anglickém jazyce.

Pro rodiče školáků, předškoláků i veřejnost škola připravila seminář Matematika všemi smysly, na kterém byla představena matematika prof. Hejného. Prakticky si mohli vyzkoušet práci v jednotlivých matematických prostředích za použití speciálních didaktických pomůcek. I přes malou účast se seminář těšil velkému nadšení a již nyní se rodiče těší na jeho pokračování pro „pokročilé“.

                                                                                              Mgr. Eva Filipová a kolektiv ZŠ

Mateřská škola   …a přišel podzim …

 

S  dětmi ve školce si vyprávíme o podzimních radostech. Pozorujeme proměny přírody, jak dozrávají plody, co a jak se nechá ještě sklidit, zda si to houby v lese nerozmyslely a nezačaly růst. Na obloze budeme pozorovat nejen létající draky, ale také si připomeneme, že někteří ptáci odlétají na jih za teplem. Vzpomeneme i na zvířátka, hlavně na ta volně žijící a budeme přemýšlet, jak se připraví na zimu. Mimo pokladů podzimu se MŠ soustředí také na sportovní a jiné aktivity. V rámci vzdělávacího bloku „O Podblanických pověstech“ se vydáme na Malý Blaník. Vzpomeneme na poustevníka a cestou budeme hledat lesní skřítky. Při příležitosti podzimní sklizně se pojedeme podívat na statek plný dýní k Pipkům, odkud si děti mohou přivést halloweenskou dýni. Opět i v letošním roce bylo do programu zařazeno plavání v plavecké škole v Táboře pro děti starší 4 let. Plavání má pozitivní vliv na rozvoj jemné i hrubé motoriky. Naše škola se přihlásila do projektu sportovní všestrannosti s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT. Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Jedná se o zábavnou formu plnění cvičebních prvků v tělocvičně uzpůsobené věku od 2-6 let. Děti získají zápisníčky, do kterých si poté budou moci vlepovat samolepky zvířátek jako motivaci za zvládnuté sportovní aktivity.

Od letošního školního roku jsme zintenzívnili práci s předškoláky. Dopoledne budoucí školáci rozvíjí své myšlení a dovednosti nad rámec center aktivit podle uceleného vzdělávacího programu speciální pedagožky Jiřiny Bednářové. Jedná se o pracovní listy utvářející ucelený systém předškolní průpravy. Rozvíjí grafomotoriku, sluchové a  zrakové vnímání, rozumové schopnosti, řeč, orientaci v prostoru a čase. V odpoledním bloku, mezi tím co mladší děti odpočívají, ještě hodinu s nimi skupinově pracuje pověřená paní učitelka. Program je opět zaměřen na přípravu vstupu do základní školy.

V mateřské škole se díky organizačním změnám podařilo zřídit samostatnou útulnější šatnu pro obě třídy, do jednotlivých tříd se tak nezanáší nečistoty z obuvi a děti mají dostatečný prostor k převlékání. Dle finančních možností se budeme v nadcházejícím období snažit postupně vybavovat učebny novým nábytkem tak, aby vzniklo příjemné a funkční prostředí. V současné době do dvou oddělení mateřské školy dochází 40 dětí, kterým se věnují 4 pedagogové a v určitou denní dobu dětem mladším 3 let také chůva. Na přání dětí společně vymýšlíme nový název třídy „Koťátek“ tak, aby se v ní cítily dobře a neměly pocit věkové diferenciace. Upřednostňujeme heterogenní třídy a snažíme se v nich zajistit  rovnoměrné věkové rozložení .

Naši pedagogové se dále sebevzdělávají a rozšiřují si svou kvalifikaci, tak jsme mohli v letošním roce efektivněji využít jejich pracovní síly a nadšení. Odbornost pedagogů se nám rozrostla o cvičitelku dětské jógy a další logopedickou asistentku.  Obě logopedické asistentky se v průběhu týdne budou věnovat po osmé hodině ranní logopedické prevenci skupinově všem dětem, tedy i těm nejmenším a pak individuálně 1x týdně dětem, které mají logopedické vady. Logopedické asistentky se zaměřují na přirozený rozvoji řeči a dalších dovedností. Působí především jako preventisté poruch řeči a učení. Rovněž budou poskytovat rodičům informace o dostupnosti logopedické péče. Nejedná se o náhradu návštěv klinických logopedů. Logopedičtí asistenti mají za úkol se zaměřovat na přirozenou podporu vývoje řeči ve všech jazykových rovinách, působí preventivně proti vzniku nesprávných komunikačních návyků, vědí jak pracovat s hlasovou hygienou, dyslálií, neplynulostí řeči apod.  Logopedická práce je týmovou prací, jejíž nedílnou a velkou úlohu sehrává rodina dítěte a její podnětné prostředí. Je velmi důležitá participace rodiny na pravidelném procvičování vybraných hlásek. Je to spolupráce rodiny, školy a různých odborníků.  

                                                                                                                             Kolektiv pedagogů z MŠ