Aktuality

 

PODPOŘTE NAŠE PROJEKTY V SOUTĚŽI

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2017?search=Lounovice+pod+blanikem

 

 

TERMÍNY ŠKOLNÍCH AKCÍ - 2. pololetí 2017 / 2018

31. 3. 2018

Velikonoční jarmark

Kroužky, ZŠ, MŠ

7. 3. 2018

Den otevřených dveří

1. – 5. r.

1. 3. 2018

Rodičovská schůzka

1. – 5. r.

březen 2018

Velikonoční dílny - výlet

1. – 3. r.

22. -23. 3. 2018

Noc s Andersenem

1. – 5. r., předšk.

březen – duben 2018

Psovodi

1. – 5. r., MŠ

11. 4. 2018

Zápis ZŠ - pohádkový

1. – 5. r.

13. 4. 2018

Anglické divadlo Vlašim

3. – 5. r.

16. 5. 2018

Den matek

1. – 5. r., MŠ

21. – 27. 5. 2018

Edison

1. – 5. r.

květen – červen 2018

Dopravní hřiště

1. – 5. r., MŠ

18. – 22. 6. 2018

Škola v přírodě

1. – 5. r.

27. 6. 2018

Přespání rozhledna

4. – 5. r.

 

Naše škola je zapojena do projektu - Výzva 022

Škola se od 1. 9. 2016 do31. 8. 2018 zapojila do projektu, na který je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mateřská škola dle harmonogramu plnění projektu získá finanční prostředky na zajištění chůvy pro děti mladší 3 let a kvalifikovaného pedagoga pro oblast prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ. Dále se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Pro zkvalitnění výuky a získání zkušeností absolvují pedagogové sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv v mateřských školách, které jsou zaměřené na poskytování logopedické péče a vzdělávání formou metod Začít spolu. Pro rodiče dětí z místníMŠ budou připravena odborně zaměřená tematická setkávání: Školní zralost, Matematika prof. Hejného, …

Základní škola v druhé části projektu získá prostředky na školního asistenta a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti – Matematika prof. Hejného. V této oblasti také budou pedagogičtí pracovníci získávat zkušenosti pro praktické využití formou sdílení zkušeností s učiteli, kteří jednotlivá matematická prostředí aplikují v hodinách na jiných školách.

Plakát A3.pdf (75531)