Aktuality

 

ZÁPIS DO 1. třídy ZŠ - NOVÉ INFORMACE

Informace k zápisu do 1. třídy

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem) nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Vzhledem k výše uvedenému opatření přikládáme:

Žádost o přijetí   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.doc (39936)

        nebo pdf:   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf (135161)

Dotazník pro rodiče žáka Zápisní-list.doc (39424) nebo pdf: Zápisnílist.pdf (63694)

Žádost o odklad docházky Žádost o odklad školní docházky.doc (31232)  

        nebo pdf:  Žádost o odklad školní docházky.pdf (63423)

Žádosti o domácí vzdělávání dle §41 mohou rodiče podávat až po řádném zapsání žáka na zdejší školu. Prosíme o připojení písemného vyjádření, že budete mít o domácí vzdělávání zájem.

Podání žádosti o přijetí do 1. ročníku

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Vzhledem  k situaci  je tedy možné přihlášku doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID datové schránky:stzme6d
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
  3. poštou doporučeně
  4. osobní podání s podpisem do schránky školy, která je umístěna na vratech u MŠ.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem, naskenováním apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - UZAVŘENÍ MŠ

Vzhledem k doporučení Ministerstva zdravotnictví a z důvodu prevence šíření nákazy koronaviru (COVID-19)  je po dohodě se zřizovatelem od 17.3.2020 do odvolání mateřská škola uzavřena.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je k dispozici v MŠ po telefonické domluvě na tel: 737 047 030.

V Louňovicích pod Blaníkem dne  16.3.2020

Mgr. Eva Filipová, ředitelka

 

MIMOŘÁDNÉ ROZHODNUTÍ a ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je od středy 11. 3. 2020 dle zákona o ochraně obyvatelstva zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, a to do odvolání.

Po dobu uzavření školy bude dětem zadáváno učivo prostřednictvím třídních stránek.

Obědy jsou automaticky všem žákům odhlášeny.

Po celou dobu budou zrušeny i všechny zájmové kroužky.

Další informace a změny budou rodičům podávány prostřednictvím třídních stránek.


V Louňovicích pod Blaníkem dne 10. 3. 2020

Mgr. Eva Filipová, ředitelka školy

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy ke stažení Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.pdf (436799) 

Vyplněnou žádost potvrdí ředitelka školy po telefonické domluvě na tel: 737 047 030.

 

Informace pro rodiče k OČR

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), potvrzuje ve 2 vyhotovení škola, které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

 

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

 

Co dále po dočerpání ošetřovného?
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

 

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

 

Veškeré informace naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení na tomto odkazu: www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

PROJEKT - NENECH TO BÝT

Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být". 

Jde o nový nástroj k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací. Projekt poskytuje možnost rychlého odhalení negativních vztahů ve školním prostředí a tím řešit či minimalizovat rizika se šikanou spojená. Žáci mají jedinečnou možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu.

Více informací najdete na : www.nntb.cz/

Pro naše děti je  připraven odkaz : www.nntb.cz/s/56a2135

 

DOBRÝ ANDĚL

 
Naše škola se zapojila do projektu DOBRÝ ANDĚL
 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

   Zima a předjaří v mateřské a základní škole

Na sklonku kalendářního roku se 5. ročník účastnil výtvarné soutěže Podblanického muzea na téma 100 let Československa.  Ve své kategorii se umístili na druhém místě Jonáš N. a Zdeněk K., čestné uznání za svou práci získala Marie K. Gratulujeme.

Obec Zvěstov se na naší školu obrátila s prosbou o další součinnost v rámci vánočního posezení pro seniory. Po úspěšné spolupráci v rámci projektu Laskavec, se této výzvy opět ujal 5. ročník posilněn o některé spolužáky ze 3. a 4. ročníku. Jako téma tohoto představení si žáci vybrali vánoční příběh doplněný tradičními českými koledami

Nový kalendářní rok v mateřské škole děti zahájily divadelním představením „Čert a Káča“ v Táboře. Představení zaujalo předškolní děti i ty nejmenší. 2.-5. ročník se pro změnu vydal za kulturním zážitkem „Stínadla se bouří“ do pražského divadla Gong. Celé přestavení bylo velmi akční a žákům se líbilo.

Mateřská škola do jednotlivých týdenních aktivit zařadila projekt „Srdce s láskou darované “. V rámci tohoto projektu navštívila místní sbor dobrovolných hasičů, kde jim děti předaly vyrobená ocenění za jejich činnost. Hasiči za to děti provedli hasičskou zbrojnicí a ukázali hasičskou techniku.

Následovala výtvarná soutěž Spolkového domu sourozenců Roškotových „Můj domov“, které se zúčastnily převážně předškolní děti a všechny ročníky základní školy. Děti ve svých dílech zobrazily zákoutí, která mají rády, českou přírodu, rodinu apod. Děvčata ze 4. ročníku se rozhodla téma domova uchopit ze široka a namalovala naši planetu z vesmíru. Ocenění získala Terezka V. z MŠ, která se zúčastnila i slavnostního předání.  Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

2. a 4. ročník se v centrech aktivit po Vánocích pustil do měsíčního tématu „Čas“. Žáci druhého ročníku si v něm upevnili znalosti ručičkových i digitálních hodin. Nejprve se rozdělili do skupin a společnými silami vytvořili stroj času podle svých představ. Jako pohonnou hmotu do jejich strojů zvolili sliz, který si nejprve museli vyrobit a následně vyzkoušet jeho nejlepší kvalitu. Pomocí stroje času se oba ročníky ocitly ve starověkém Egyptě, prohlédly si 7 divů světa, podívaly se, jak vypadali naši předkové, zkoušely rozluštit klínové písmo apod. Vše nakonec dopadlo dobře, z dlouhých cest do dob minulých i budoucích se všechny děti vrátily v pořádku a odstartovaly další témata projektů.

Po návratu žáků z jarních prázdnin na ně čekal jako v loňském roce projekt Edison. Celý týden je ve škole navštěvovali cizinci, kteří si s žáky povídali o své zemi, hráli hry a zpívali písničky. Veškerá konverzace probíhala v anglickém jazyce. Tento rok byl projekt cílen na 3. – 5. ročník. Letos naši školu navštívili Zsolt Slivka z Maďarska, Yana Babanska z Ukrajiny a Corrin Wu z Číny. S dalšími cizinci se žáci potkali na Global Village, která se konala na partnerské škole ZŠ Vorlina, se kterou projekt realizujeme.

Obě oddělení mateřské školy se zapojila do soutěže v recyklovaní. Děti měly zhotovit za použití recyklovaného materiálu svého Baterkožrouta. Baterkožrouti spolykají všechny vysloužilé baterie a monočlánky, které jsou průběžně odesílány k ekologické likvidaci. Poslední soutěží byla soutěž „ Botičky do školičky“, kde děti mateřské školy soutěžily o bačkůrky pro celou školku.

V únoru navštívilo naší mateřskou školu Ekocentrum Harrachov s výchovně vzdělávacím programem „Rákosníček“. Dětem byl hravou formou přiblížen život v rybnících. Koncem února jsme s dětmi oslavili masopust karnevalem v maskách. Jako každý rok se sešlo mnoho princezen, zvířátek i nadpřirozených bytostí. Děti si celý den užily a k zakousnutí si upekly masopustní šátečky.

V březnu předškolní děti prožily jeden výukový blok ve škole s kamarády z první třídy. Budoucí prvňáčci s nimi usedli do lavic a prověřili si své matematické dovednosti i znalost písmenek. Všichni malí žáčkové byli velmi šikovní, zadané úlohy hravě zvládli a s jejich staršími kamarády si společně strávený čas velmi užili. Společné setkání je bude čekat ještě před koncem školního roku, aby pro ně přechod z mateřské školy do školního prostředí byl co nejsnadnější.

Ve stejném měsíci se pátý ročník vydal na výlet do Hop arény v Čestlicích. Žáci si užili zaslouženou odměnu za půlroční práci ve škole. V Hop aréně se naučili nové triky, jak skákat salto vzad. Při cestě vlakem dostali i pochvalu od spolucestujících za pěkné kamarádské chování.

První ročník zakončil měsíční projekt čas, jehož cílem bylo naučit žáky roční období, měsíce v roce, seznámit je s rotací Země kolem Slunce a vlivem rotace na roční období, seznámit je s historickými měřidly času, naučit  žáky určovat hodiny, pochopit souvislost rotace Země se změnou počasí a proniknout do jednoduchých fyzikálních jevů. Žáci si tak ve skupinách zhotovili vodní i přesýpací hodiny, vyzkoušeli si měřit i určovat čas a v posledním týdnu se ponořili do tajů počasí. Dozvěděli se o vzniku duhy, v rámci pokusů si vyrobili mrak, vyzkoušeli si rozpínání vzduchu, které je zásadní při vývoji počasí a zhotovili si jednoduché meteorologické pomůcky, díky kterým si vyzkoušeli měřit a zapisovat počasí.

2. a 4. ročník se v posledních dnech účastnil také soutěže k mezinárodnímu Dni Země, kterou pořádá ČSOP Vlašim se Správou CHKO Blaník na téma „Rozkvetlá příroda“. Držíme palce.

V současné době jezdí děti z mateřské i základní školy na plavecký výcvik do nově zrekonstruovaného bazénu v Táboře. Zábavnou formou je lektorky učí plaveckým technikám, pokročilí plavci již zkoušejí plavat ve velkém bazénu. Díky podpoře plaveckého výcviku na základních školách ministerstvem školství, bylo možné pro žáky získat dotaci na úhradu dopravy. Finanční rozpočet rodičů žáků základní školy tak nebyl zatížen cestovními náklady.

Třeťáci ve druhém pololetí začali pracovat na velkém projektu na téma „Lidské tělo“. Měřením a pomocí encyklopedií a internetu zjišťovali, která kost je nejdelší x nejkratší, jak funguje náš mozek a mícha, kolik tepů udělá srdce za minutu v klidu a kolik po fyzické zátěži apod. Žáci si vyrobili hýbací ruku, díky které lépe pochopily, jak fungují šlachy a svaly. Naměřili si pro lepší představu, jak dlouhé máme tenké střevo. Počítali, jak rychle rostou vlasy a nehty. Zhotovili model dýchacího ústrojí a vyzkoušeli si, jakou mají kapacitu plic. Zjistili, jaké máme smysly a jak nám pomáhají v běžném životě i jak nás naopak třeba optické klamy dokážou zmást. Všichni se do tohoto projektu zapojili s obrovským zájmem a nadšením. Velké díky patří jedné z maminek, Kátě N., která přišla dětem vyprávět o kostech, kloubech a svalech co by lékařka. Povídání to bylo zajímavé a moc přínosné. Na závěr měly děti spoustu dalších otázek, na které se jim dostalo fundovaných odpovědí. Ještě jednou velký dík.

Na konci března již tradičně ve spolupráci se základní školou čeká přihlášené předškolní a školní děti „Noc s Andersenem“, která je v letošním roce věnována 70. výroční založení nakladatelství Albatros. Na děti čeká opět plnění úkolů rozmístěných po obci i aktivity ve škole. S příchodem večera se pak škola rázem promění v malou noclehárnu, ve které se po přečtených pohádkách do tmy nese špitání, ale s postupujícím večerem i spokojené oddechování. V letošním roce se akce zúčastní přibližně 50 dětí z mateřské i základní školy.

V letošním roce probíhá ve školní družině celoroční projekt „Abeceda pohádek a filmů.“ Každý týden si žáci v ŠD promítají jeden film, jehož název začíná na nějaké písmenko z abecedy, s kterým se ještě neseznámili. Jaro družina uvítala písmenkem P. Pohádka „Princové jsou na draka“, která se pod tímto písmenem skrývala, je zavedla do světa draků. Žáci vyráběli trojhlavou saň, která bude hlídat vstup do šaten. Zahráli si tematické hry a zazpívali písničky z filmů. Notoricky známá písnička „Dělání“ propojila projekt s výukovým programem „Od zrnka k bochníku“, kterého se zúčastnili v březnu v Podblanickém ekocentru. Děti se na tomto báječném výletě naučily rozeznávat různé druhy obilí, seznámily se s tradičními i moderními způsoby jejich pěstování. Prošli si cestou od zrníčka až po hotový chléb, který nosí ke svačině. Vyzkoušeli si mimo jiné i práci s cepem a na závěr si upekly vlastní chlebový bochánek.  Takto prožili žáci 1. -5. ročníku jeden týden ve školní družině. Kam nás zavede ten další? Nezbývá nám, než se nechat překvapit.   

Celý školní rok 5. ročník navštěvují v rámci své pedagogické praxe v projektu „Učitel na živo“ Ing. K. Přikrylová a Ing. J. Trojovský.  Oba studenti k nám chodí jednou týdně. V počátku své praxe sledovali výuku v 5. ročníku a po pár týdnech se sami postupně zapojili do výuky. Oba jsou velmi kreativní a vnáší do výuky nové neotřelé pohledy, zejména do center aktivit.

Od března do konce školního roku budou žáci 5. ročníku každý čtvrtek pracovat v matematice s Ing. Hradeckým, který je zapojený do tandemové výuky v rámci čerpání dotací na vzdělávání s EU s Mgr. Klaudysovou. Tandemová výuka je pro žáky obohacující, umožňuje individualizaci přístupu k žákům, dynamičnost a pestrost výuky. Je zajištěn větší prostor pro monitoring výchovně vzdělávacího procesu i podporu kritického myšlení.

S otevřením jara se škola pustí do realizace zajímavého projektu „Geomapa na školní zahradě“, jehož autorem i iniciátorem je nadšený tatínek a geolog pan Nekl. Na travnaté ploše před budovou základní školy vznikne rozměrný geologicky naučný objekt sestavený z autentických kusů hornin z regionů ČR seskupených do tvaru hlavních pohoří a pahorkatin s říční sítí, vyznačenými městy apod. Cílem projektu je, prostřednictvím práce s venkovní Geomapou, seznámit žáky s horninami ČR a využít ji v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, … V současné době potřebujeme zajistit větší množství plných pálených cihel (i použitých), které poslouží k modelaci vrstevnic. Pokud máte doma nepotřebné cihly nebo víte o někom, kdo by nám je daroval, tak mohou být složeny v prostoru pod javorem před ZŠ. Předem děkujeme.

Do konce školního roku se máme ještě nač těšit. Čekají nás divadelních představení, tvoření na velikonoční jarmark, besídka pro maminky, vítání občánků, závěrečný celodenní výlet mateřinky, rozloučení s předškoláky, vícedenní školní výlet školáků, rozloučení s předškoláky, ….Ale o tom až příště J

Krásný jarní čas vám přeje kolektiv MŠ a ZŠ

 

Školní lyžovačka na Šumavě

V lednu jsme strávili týden na Šumavě v Horní Vltavici. Hotel Salivar jsme měli celý jen pro sebe, takže nám poskytl dostatek soukromí a klidu. Velmi spokojeni jsme byli se stravováním, bohaté snídaně formou švédského stolu, výborná hlavní jídla, ovoce a zelenina. Bydleli jsme od lyžařského areálu kousek, navíc jsme si mohli nechávat lyže u sjezdovky, tak jsme si nosili jenom „přeskáče“. 

První den jsme se rozdělili do tří skupin. První a druhé družstvo využívalo červenou a modrou sjezdovku hned, třetí družstvo, po krátkém tréninku na malém vleku, se k nim přidalo ve středu dopoledne. Ve středu odpoledne, kdy má být odpočinkový den,  jsme si šli užívat sněhu zase trochu jinak. Takže jedni bobovali a druzí postavili obrovské sněhové hradby na místím dětském hřišti. Po večeři vyrazili dobrovolníci, nakonec téměř všichni, na večerní lyžování, které bylo pro mnohé opravdovým zážitkem. Ve čtvrtek dopoledne se ještě dopilovala technika, aby odpoledne mohli všichni v klidu nastoupit na závod ve slalomu. Jelo se ve třech kategoriích a všichni závodníci se zúčastnili se ctí. Někteří vsadili na rychlost, jiní na techniku. Vítězem byli vlastně všichni, protože závody probíhaly podle pravidel fair play a každý fandil každému. Poslední večer samozřejmě nechybělo vyhlášení vítězů, zhlédnutí fotografií z pobytu včetně videí podbarvených hudbou, které zpracovala Mgr. Klaudysová a následovala závěrečná diskotéka. Poslední lyžařské dopoledne byl na sjezdovku krásný pohled, protože všechny děti již jezdily úplně samostatně na vleku i ze svahu dolů.

Letošní hory se opět vyvedly. Výborné sněhové podmínky, příjemné ubytování a hlavně skvělá parta, takže jsme užili spoustu legrace.

Za ZŠ Klára Pospíšilová