O školce

Naše mateřská škola je školou rodinného typu. Ačkoliv pedagogická láska je trochu jiná než láska v rodině, MŠ smysluplně doplňuje rodinnou výchovu. Pomáháme dětem otevírat dveře do budoucnosti tak, aby v ní každé dítě nalezlo samo sebe. Ačkoliv dítě vnímá čas jinak než dospělí, vědomí otevřené budoucnosti je pro ně velmi důležité. V naší pedagogice dáváme důraz na dítě. Nejprve se navzájem poznáváme, necháváme dostatečně časový horizont pro adaptaci dítěte. Náš postoj je partnerský. A to jak k dětem, tak i k jeho rodičům a celé jeho rodině. Dochází k vzájemnému působení rodiny a školy tak, abychom dítěti mohli utvořit příznivé klima pro jeho všestranný rozvoj.

Období raného dětství v životě každého z nás je velmi důležité. To, s čím se setkáme do sedmi let dítěte, z nás utváří člověka. Další působení různých institucí, ale i sociálního prostředí, jen znásobuje to, s čím dítě přijde do styku v tomto období. Proto dbáme na to, abychom každou svou činností dítěti předávali takové hodnoty, které společně utváří zdravou společnost. V dnešní hektické době plné informací všeho typu je to úkol nesnadný, ale dětem se zde věnují kvalifikované pedagogické pracovnice, které dbají na osvojování hodnot dětí a učí je samostatnosti v dalším životě.

Hlavními pedagogickými principy učení „ Začít spolu“ je situační učení, prožitkové učení a učení hrou. Dítě je vedeno k tomu, utvářet si svůj názor, ale také vnímat důsledky svých rozhodnutí. V kolektivu pracujeme s vlastní odpovědnostní za svá rozhodnutí. S dětmi společně utváříme pravidla, jež jsou nutná v každé dobře fungující společnosti.

Každé dítě vnímáme jako individualitu. Proto pro nás, jako organizaci, není problém inkluzivního začlenění všech dětí.

Děti učíme evaluaci ( vlastní zhodnocení uplynulé činnosti, vlastní dojmy a pocity) v průběhu dne, ale i týdne. Naše práce je komplexní a celistvá, tak abychom eliminovali možná úskalí a negativa v dalším životě dětí.