Vážení návštěvníci našich stránek,

vítáme Vás na  stránkách Základní a Mateřské školy v Louňovicích pod Blaníkem.

Základní a mateřská škola se nachází v klidné části obce, kterou obklopuje půvabná příroda chráněné krajinné oblasti Blaník. Škola disponuje rozsáhlým školním pozemkem, který vybízí k aktivnímu odpočinku a sportovním hrám.

Naše pojetí školy vychází z úzké spolupráce školy, rodiny i dětí. Snažíme se navozovat přátelskou atmosféru, ve které je kladen důraz na jednotlivé žáky, jejich potřeby, pocity i na samotné rodiče. Jsme otevřenou školou, kde vítáme vstup rodičů, podílení na výuce i jejich podněty, kterými mohou přispět ke zkvalitnění výuky.

Budova je koncipována tak, aby mohlo docházet k prolínání životů dětí z mateřské školy i školáků. Děti tak mají příležitost potkávat své sourozence i kamarády. Během školního roku je připraveno mnoho akcí, jejichž cílem je společné setkávání dětí i učitelů napříč mateřskou i základní školou. Prolínáním věkových skupin se učí toleranci a ohleduplnosti. Zároveň je pro děti mnohem snadnější vstup do školního prostředí, protože mají možnost dobře poznat starší kamarády, učitele i jednotlivé třídy.  

Vzdělávací cíle vychází z metodiky programu Začít spolu, který umožňuje svým pojetím vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, potřebami podpory, pomoci i různorodými učebními styly. Zaměřujeme se na činnostní učení, využívání řady pomůcek a didaktických her, aby výuka byla pro děti zajímavá a zároveň efektivní. Důraz klademe na diferenciaci úloh podle úrovně a dovedností žáků. Například pokud na začátku první třídy je mezi žáčky čtenář, připravujeme mu úlohy tak, aby byly pro něj atraktivní a zároveň rozvíjely jeho dovednosti. Samozřejmostí je projektové vyučování, které dokáže mnohem více rozšířit obzory a vědění žáků nežli frontální výuka.  Pro rodiče každoročně pořádáme semináře zaměřené na genetickou metodu čtení a matematiku dle prof. Hejného, které umožní rodičům lépe proniknout do tajů jednotlivých metod a usnadní domácí přípravu.

Pokud budete mít zájem s námi strávit příjemné dopoledne, velmi nás Vaše návštěva potěší. Budete tak mít příležitost nechat se pohltit jedinečností výuky i nahlédnout pod pokličku každodenního školního dění. Nezapomeňte s sebou vzít budoucího školáčka, jeho pocity i zkušenost je velmi důležitá. Každý by měl mít možnost se podílet na rozhodnutí o výběru své školy.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Mgr. Eva Filipová, ředitelka