Vážení návštěvníci našich stránek,

vítáme Vás na  stránkách Základní a Mateřské školy v Louňovicích pod Blaníkem.

Základní a mateřská škola se nachází v klidné části obce, kterou obklopuje půvabná příroda chráněné krajinné oblasti Blaník. Škola disponuje rozsáhlým školním pozemkem, který vybízí k aktivnímu odpočinku a sportovním hrám. Mateřská škola má samostatné dětské hřiště, které prochází neustálými úpravami, doplňováním herních prvků i osazováním zelení, aby prostředí bylo pro děti bezpečné, podnětné a příjemné. Na úpravách se aktivně podílí rodiče i spolky obce. Pro školní družinu bylo nově vybudováno mezigenerační hřiště s řadou herních prvků. Nově taktéž vzniká multifunkční hřiště s umělým povrchem, které bude využíváno v hodinách tělesné výchovy i k volnočasovým aktivitám mateřské školy a školní družiny.

Od školního roku 2019/2020 se stane škola opět devítiletou, naváže tak na dlouholetou tradici zdejší školy. Dojde k postupnému naplňování tříd, současní „páťáci“ budou prvními, kteří 2. stupeň zahájí. Také na 2. stupni uplatníme vzdělávací programy Začít spolu i Hejného matematiku. V tuto chvíli pracujeme na koncepci školního vzdělávacího programu a personálním zajištění. Výuka bude probíhat v nově zrekonstruované multifunkční učebně s moderní výpočetní technikou, přilehlou cvičnou kuchyňkou i školní dílnou, která bude u žáků rozvíjet praktické dovednosti a zvyšovat zájem o vzdělávání v technických oborech.

Naše pojetí školy vychází z úzké spolupráce školy, rodiny i dětí. Snažíme se navozovat přátelskou atmosféru, ve které je kladen důraz na jednotlivé žáky, jejich potřeby, pocity i na samotné rodiče. Jsme otevřenou školou, kde vítáme vstup rodičů, podílení na výuce i jejich podněty, kterými mohou přispět ke zkvalitnění výuky.

Budova je koncipována tak, aby mohlo docházet k prolínání životů dětí z mateřské školy i školáků. Děti tak mají příležitost potkávat své sourozence i kamarády. Během školního roku je připraveno mnoho akcí, jejichž cílem je společné setkávání dětí i učitelů napříč mateřskou i základní školou. Prolínáním věkových skupin se učí toleranci a ohleduplnosti. Zároveň je pro děti mnohem snadnější vstup do školního prostředí, protože mají možnost dobře poznat starší kamarády, učitele i jednotlivé třídy.  

Vzdělávací cíle v mateřské i základní škole vychází z metodiky programu Začít spolu, které umožňuje svým pojetím vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, potřebami podpory, pomoci i různorodými učebními styly. Zaměřujeme se na činnostní učení, využívání řady pomůcek a didaktických her, aby výuka byla pro děti zajímavá a zároveň efektivní. Důraz klademe na diferenciaci úloh podle úrovně a dovedností žáků. Například pokud na začátku první třídy je mezi žáčky čtenář, připravujeme mu úlohy tak, aby byly pro něj atraktivní a zároveň rozvíjely jeho dovednosti. Samozřejmostí je projektové vyučování, které dokáže mnohem více rozšířit obzory a vědění žáků nežli frontální výuka.  Pro rodiče každoročně pořádáme semináře zaměřené na genetickou metodu čtení a matematiku dle prof. Hejného, které umožní rodičům lépe proniknout do tajů jednotlivých metod a usnadní domácí přípravu. Pro nový školní rok nově připravujeme rozšíření vyučovacích předmětů o Hodnotové vzdělávání. Smyslem této metody je pracovat s kolektivem dětí, vést je ke spolupráci, rozvíjet empatii, vytvářet si zdravé vztahy, lépe rozumět sobě i okolí, vytvářet si vlastní systém hodnot apod. Tato metoda se shoduje s vizí školy i programem Začít spolu. Umožní nám získat další nástroje ke zkvalitnění výuky, klimatu školy i osobnostnímu růstu žáků.

Pokud budete mít zájem s námi strávit příjemné dopoledne, velmi nás Vaše návštěva potěší. Budete tak mít příležitost nechat se pohltit jedinečností výuky i nahlédnout pod pokličku každodenního školního dění. Nezapomeňte s sebou vzít budoucího školáčka, jeho pocity i zkušenost je velmi důležitá. Každý by měl mít možnost se podílet na rozhodnutí o výběru své školy.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Mgr. Eva Filipová, ředitelka

 

Probíhající rekonstrukce - informace

Projekt "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem" je zaměřen za zkvalitnění infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Dojde ke stavebním úpravám 2 odborných učeben – odborné učebny družiny a polyfunkční učebny pro zájmovou činnost.

V 1. NP bude rekonstruována místnost, která bude sloužit jako odborná učebna školní družiny. Učebna bude pravidelně využívána pro činnosti s vazbou na klíčové kompetence – technické a řemeslné obory, přírodní vědy. Dále dojde k rekonstrukci učebny ve 2. NP, která bude uzpůsobena a vybavena pomůckami k výuce kroužků, které mají vazbu na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.