Zaměstnanci školy

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Eva Filipová - ředitelka školy

                                 učitelka I. třídy (1.ročník)

                                 tel: 605 970 158

Blanka Krejčová - ekonomka školy

Ing. Fulínová Iva-učitelka I.třídy (1.ročník) 

Bc. Vopěnková Eliška - učitelka II. třídy (2. a 4.ročník)

Klára Pospíšilová - učitelka III. třídy (3. ročník)

Mgr. Jarmila Klaudysová - učitelka IV. třídy (5. ročník)
 

Petra Zemanová - asistentka pedagoga

Martina Fučíková- asistentka pedagoga

 Bc. Lucie Černíková - vedoucí vychovatelka školní družiny

Karolína Dudová - vychovatelka školní družiny

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Eva Prokopová - učitelka třídy lvíčat, vedoucí učitelka

Alena Křížková- učitelka třídy lvíčat

Jana Žáková - učitelka třídy tygříků

Bc. Jana Burdová - učitelka třídy tygříků

Lenka Bánovčanová - chůva pro dvouleté děti

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Alena Křížková - vedoucí ŠJ

Dagmar Janoušová - kuchařka

Lenka Bánovčanová - kuchařka

Věra Neufusová - kuchařka

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTANCI

Oskar Kurpanik - školník

Ludmila Stojánková - úklid ZŠ

Jana Kráčmerová - úklid MŠ

Alena Křížková - hospodářka školy

Lenka Bánovčanová- sekretářka ředitelky