Zaměstnanci školy

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Eva Filipová - ředitelka školy

                                 tel: 605 970 158

Blanka Krejčová - ekonomka školy

Ing. Fulínová Iva-učitelka I.třídy (1.ročník) 

Vojtěch Bílek - učitel II. třídy ( 2.ročník)

Bc. Vopěnková Eliška - učitelka III. třídy (3. a 5.ročník)

Klára Pospíšilová - učitelka IV. třídy (4. ročník), metodik prevence

Ing. Padevětová Vladimíra - učitelka V. třídy (6. ročník)

Štěpánka Hague-  učitelka anglického jazyka
 

Petra Zemanová - asistentka pedagoga II. třídy

Martina Fučíková- asistentka pedagoga I. třídy

Stanislava Staňková - asistentka pedagoga I. třídy 

 

Bc. Lucie Černíková -  vychovatelka ŠD, nyní mateřská dovolená

Miloš Horáček- vychovatel ŠD, učitel tělesné výchovy

Anna Staňková - vychovatelka ŠD

Barbora Votápková-  vychovatelka ŠD

Michaela Rezková -  vychovatelka ŠD

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jana Žáková - učitelka třídy tygříků

Bc. Jana Burdová - učitelka třídy tygříků, koordinátor EVVO, reedukace žáků ZŠ

Michaela Rezková - asistentka pedagoga třída tygříků

Alena Křížková- učitelka třídy lvíčat

Štěpánka Hague-učitelka třídy lvíčat

Lenka Bánovčanová - učitelka ,chůva pro dvouleté děti

Barbora Votápková - učitelka obě třídy

Miloš Horáček- vycházky 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Alena Křížková - vedoucí ŠJ

Dagmar Janoušová - kuchařka

Dana Přibylová  - kuchařka

Ludmila Stojánková - pomocná síla v kuchyni, zkrácený úvazek

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTANCI

Oskar Kurpanik - školník

Lucie Lacinová - úklid ZŠ

Jana Kráčmerová - úklid MŠ

Alena Křížková - hospodářka školy

Lenka Bánovčanová- sekretářka ředitelky

Štěpánka Hague- sekretářka ředitelky