Výchovný poradce

 

Služby školního poradenství zajišťují výchovná poradkyně Mgr. Eva Filipová a jako metodička prevence sociálně patologických jevů pracuje Mgr.Ivana Kočová.

Všichni pedagogové spolupracují navzájem, s rodiči a PPP.