Speciální ped.péče

 
REEDUKACE
 
Bc. Jana Burdová
předměty: speciální pedagogická péče
                 pedagogická intervence
 
pracujeme podle doporučení PPP
(pedagogicko-psychologické poradny)
 
sudý týden : úterý
lichý týden : středa