Školní jídelna

 

Školní jídelna je součástí základní a mateřské školy.

Zabezpečuje stravování žáků MŠ,ZŠ a zaměstnanců školy.

Cizím strávníkům jídelna stravování neposkytuje.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a tři kuchařky.

V průměru se ve školním roce 2018-2019 vaří denně cca 115 obědů

vyjma přesnídávek a odpoledních svačin pro děti v mateřské škole.

 

ZAMĚSTANCI

Alena Křížková - vedoucí ŠJ, zkrácený úvazek

Dagmar Janoušová - kuchařka

Dana Přibylová - kuchařka

Ludmila Stojánová- kuchařka, zkrácený úvazek

 

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

- osobně v kaceláři ŠJ denně od 7.00-8.00 hod.

- telefonicky na čísle 723 921 034

Strávníci se odhlašují vždy den předem, nejpozději do 8.00 hod ráno téhož dne.

 

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

Stravné poskytované žákům základní a mateřské školy ve školní jídelně se hradí zálohově přes účet, tj. převodem.

Vyúčtování odebraných obědů a vrácení přeplatků probíhá jednou ročně na účet strávníka.

Trvalý příkaz k úhradě bude na účet ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
číslo účtu:   51 - 4475910217 / 0100
Platbu zadávejte vždy předem k 15. dni v každém měsíci.

 

PŘEHLED PLATEB

MŠ – celodenní stravování

792,-Kč  /  36,- Kč  x  22 dní /
přesnídávka  8,- Kč
oběd 21,- Kč
svačina 7,- Kč

 

MŠ – polodenní stravování

638,- Kč  /  29,- Kč  x  22 dní /
přesnídávka  8,- Kč
oběd 21,- Kč

 

MŠ - děti,které v tomto školním roce dosáhnou 7 let - celodenní 

942,- Kč  /  42,- Kč  x  22 dní /
přesnídávka  9,- Kč
oběd 25,- Kč
svačina 8,- Kč

Žáci ZŠ děti 7-10 let           

550,-Kč  /  25,- Kč x 22 dní /
oběd 25,- Kč

Žáci ZŠ děti 11-14 let             

594,-Kč  /   27,- Kč x 22 dní /
oběd 27,- Kč