Školní družina a klub

Školní družina je dvoutřídní a je nedílnou součástí základní školy. Od roku 2019 má škola v provozu školní klub.

Ke své činnosti využívá také školní hřiště, tělocvičnu a okolí školy.

V odpoledních hodinách nabízíme dětem a žákům velké množství zájmových kroužků.

 

PROVOZNÍ INFORMACE:

Provozní doba: ranní družina PO-PÁ 6.45 hod,-7.45 hod. 

                          odpolední družina PO-PÁ  12.00 hod.-16.30 hod.

                                   školní klub PO-ST, PÁ  12:30- 15,00 hod. ve čtvrtek klub není

                                                      

Bc. Lucie Černíková -  nyní mateřská dovolená

Karolína Dudová -nyní mateřská dovolená

Miloš Horáček- vychovatel ŠD, učitel 

Anna Staňková - vychovatelka ŠD

Barbora Votápková-  vychovatelka ŠD

Michaela Rezková - školní klub