Školní družina

Školní družina je dvoutřídní a je nedílnou součástí základní školy.

Ke své činnosti využívá také školní hřiště, tělocvičnu a okolí školy.

V odpoledních hodinách nabízíme dětem a žákům velké množství zájmových kroužků.

 

PROVOZNÍ INFORMACE:

Provozní doba:ranní družina PO-PÁ 6.45 hod,-7.45 hod. 

                          odpolední družina PO-PÁ  12.00 hod.-16.30 hod.

                                                      

Bc. Lucie Černíková - vedoucí vychovatelka ŠD, I.oddělení (1.a 2.ročník)

Tel.číslo 724 993 019

email: LucieCernikova@email.cz

 

Karolína Dudová - vychovatelka ŠD II.oddělení (3, 4.a 5.ročník)

Tel.číslo 607 158 546

email: karolina.dudova@seznam.cz