Práce s předškoláky

 

V reakci na současný trend a zároveň s příchodem novely školského zákona o povinné předškolní docházce v mateřské škole, vedeme děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky k systematické práci, podobné té v ZŠ. S dětmi se věnujeme zrakové percepci, která je důležitá pro budoucí rozpoznávání grafických znaků. Sluchové percepci ( analýze i syntéze ), která je velmi důležitá pro budoucí vyvozování jednotlivých hlásek. Věnujeme se předčtenářské gramotnosti, tzv. pregramotnosti, důležité pro porozumění textu. Děti učíme kritickému myšlení, důležitému pro vyhledávání informací. Dále pak předmatematickým operacím tak, aby byly v ZŠ schopné samostatné úvahy a práce v pracovních sešitech. Do vzdělávacích činností zařazujeme prvky Hejného matematiky, které děti vedou k samostatným logickým úvahám. Neopomíjíme prostorovou orientaci, nejen na tělesném schématu, důležitou pro orientaci jak v prostoru, tak i na pracovním listu, kde je to výrazně těžší. Děti učíme pracovat s různými pracovními pomůckami a materiály. Třídíme tak jejich jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky.