Logopedie v MŠ

 

V MŠ se dětem věnují logopedické asistentky, které dbají na správné provedení oromotorických cviků. Nenásilnou formou s dětmi procvičují motoriku mluvidel, věnují se sluchové i zrakové analýze a syntéze, pracují na uvolňování svalů a kloubů horních končetin, učí děti intermodalitě ( přenos slyšeného nebo viděného do formy kresleného nebo jiným způsobem provedené činnosti ), kritickému myšlení a vlastnímu vyjadřování. Rozvíjíme pasivní i aktivní slovní zásobu, pracujeme s ostychem komunikovat ve skupině. Nedílnou součástí logopedické prevence jsou i dechová cvičení, rytmizace, práce se sluchovou i zrakovou pamětí.                                                  

Příklad cviků pro rozvíjení motoriky mluvidel:

Kočičí hřbet:

popis : ústa jsou otevřená, hrot jazyka je položen za dolními řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a nahoru k tvrdému patru. Opakujeme třikrát.

Účel: procvičení pohyblivosti střední části hřbetu jazyka. Příprava pro artikulaci souhlásek.

Upozornění: je třeba, aby hrot jazyka zůstával stále ve stejné poloze za dolními řezáky. Příliš velké rozevření úst cvik znesnadňuje.

               

Opice:

popis: při zavřených ústech, dítě vsune hrot jazyka mezi dolní ret a dolní zubní oblouk, přední plochou hrotu jazyka lehce tlačí proti dolnímu rtu. Přejíždí jazykem ze strany do strany, pohyb začíná od středu. Dítě vsune hrot jazyka mezi horní ret a horní zubní oblouk, lehce tlačí spodní plochou hrotu jazyka proti hornímu rtu, přejíždí jazykem ze strany do strany, pohyb začíná od středu.

Účel: ohýbáni hrotu jazyka směrem vzhůru a dolů. Napětí a uvolnění hrotu jazyka. Protahování svalstva rtů. Posílení dýchání nosem.

              

Loďka:

popis: hrot jazyka přejíždí lehce dozadu a dopředu přes alveolární výběžek (hrbolek v dásni za horním zubním obloukem ), pohyb je v malém rozsahu. Ústa jsou otevřena, dolní čelist je ve stabilní poloze.

Účel: stimulace hrotu jazyka, uvědomění si určité polohy jazyka v ústech. Příprava na artikulaci souhlásek.

Upozornění: přes alveolární výběžek přejíždí hrot jazyka, nikoliv hřbet jazyka, proto hrot jazyka nemůže být vidět ve štěrbině mezi horním a dolním zubním obloukem. Dolní čelist pohybu jazyka nenapomáhá, ani jej pasivně nesleduje. Hrot jazyka má kulatý tvar, ne stažen do špičky