O škole


CHARAKTERISTIKA

Škola rodinného typu se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov.

Škola je umístěna v klidové části obce na samém okraji.
Vzhledem k tomu, že stojí přímo v CHKO Blaník, je zde velmi zdravé prostředí s velkými možnostmi aktivit v přírodě.

Kapacita ZŠ  je 55 žáků, kapacita ŠD je 50 žáků, kapacity MŠ je 45 dětí a kapacita ŠJ je 180 strávníků.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola je malotřídní škola s pěti ročníky, která uskutečňuje Školní vzdělávací program Cesta pro všechny.
Tento vzdělávací program vychází z filozsofie Začít spolu.
Metody práce v tomto programu umožňují svým pojetím vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a různými potřebami podpory. Individuální přístup na pomáhá k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem vyjímečně nadaným. 
Od školního roku 2016-2017 je škola trojtřídní.
V současné době se zde vzdělává 30 žáků.
Ve vymezené části budovy jsou 3 třídy,1 třída školní družiny, sborovna ZŠ, šatna ZŠ, ředitelna, školní kuchyně, jídelna a sociální zařízení.
K hodinám tělesné výchovy jsou využívány prostory školního hřiště a tělocvičny.
ZŠ je vybavena 4 počítačemi s připojením na internet, dataprojektorem a interaktivní tabulí.

Součástí základní školy je školní družina, která se řídí podle školního vzdělávacího programu
Školní družina pod bájnou horou Blaník.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá ve dvou třídách s kapacitou 45 dětí dle školního vzdělávacího programu
Od jara do zimy pod horou Blaník.
Vzdělávání dětí probíhá převážně od věku tří let dítěte.
Ve vymezené části budovy se nachází 2 třídy, šatna MŠ, sborovna MŠ, kuchyňka a sociální zařízení.