Historie školy

 

Základní škola je umístěna v budově staré zhruba 60 let. Díky péči Úřadu Městyse Louňovice pod Blaníkem je udržována a modernizována dle stávajích možností.

Budova byla původně provozována jako úplná škola.Počet žáků se neustále snižoval a proto je dnes k výuce využíváná jen část budovy.

Od roku 2008 prochází budova úpravami.V roce 2009-2011 proběhla rekonstrukce tělocvičny.

V roce 2012 byla v celé budově vyměněna okna.

V roce 2014 byla rekonstruována šatna ZŠ.

V roce 2015 proběhla výměna střechy a zateplení budovy a nové úpravy se dočkala také fasáda.

Dále proběhly terénní úpravy a nové přístupové chodníky.

V roce 2016 byly pro bezpečnost školy nainstalovány při vstupech do MŠ i ZŠ kamerové zvonky.