Projekty školy

 

Naše škola se zapojila do projektu Výzva 022.

Škola se od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 zapojila do projektu, na který je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mateřská škola dle harmonogramu plnění projektu získá finanční prostředky na zajištění chůvy pro děti mladší 3 let a kvalifikovaného pedagoga pro oblast prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ. Dále se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Pro zkvalitnění výuky a získání zkušeností absolvují pedagogové sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv v mateřských školách, které jsou zaměřené na poskytování logopedické péče a vzdělávání formou metod Začít spolu. Pro rodiče dětí z místníMŠ budou připravena odborně zaměřená tematická setkávání: Školní zralost, Matematika prof. Hejného, …

Základní škola v druhé části projektu získá prostředky na školního asistenta a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti – Matematika prof. Hejného. V této oblasti také budou pedagogičtí pracovníci získávat zkušenosti pro praktické využití formou sdílení zkušeností s učiteli, kteří jednotlivá matematická prostředí aplikují v hodinách na jiných školách.

Plakát A3.pdf (75531)

 

Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol a Mléko do škol s finanční podporou EU. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.Děti dostávají jednou za týden 1 kus čerstvého ovoce nebo zeleniny. Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

 

Dále se také několik let aktivně účastní projektu PRO Školy Aktivní škola a ekologického programu Recyklohraní.