Aktuality

 

Naše škola je zapojena do projektu - Výzva 022

Škola se od 1. 9. 2016 do31. 8. 2018 zapojila do projektu, na který je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mateřská škola dle harmonogramu plnění projektu získá finanční prostředky na zajištění chůvy pro děti mladší 3 let a kvalifikovaného pedagoga pro oblast prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ. Dále se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Pro zkvalitnění výuky a získání zkušeností absolvují pedagogové sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv v mateřských školách, které jsou zaměřené na poskytování logopedické péče a vzdělávání formou metod Začít spolu. Pro rodiče dětí z místníMŠ budou připravena odborně zaměřená tematická setkávání: Školní zralost, Matematika prof. Hejného, …

Základní škola v druhé části projektu získá prostředky na školního asistenta a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti – Matematika prof. Hejného. V této oblasti také budou pedagogičtí pracovníci získávat zkušenosti pro praktické využití formou sdílení zkušeností s učiteli, kteří jednotlivá matematická prostředí aplikují v hodinách na jiných školách.

Plakát A3.pdf (75531)